Sosyal Medya hayatımızı nasıl etkiliyor 2

Sosyal medyanın dikkat çeken bir yönü de, bu kadar kısa süre içerisinde, ekonomik, psikolojik, sosyal, kültürel ve siyasal bir güç olarak birey ve kitleleri etkilemesi ve onları çeşitli konularda harekete geçirebilmesi, farklı mekânlardaki insanları ve kitleleri bir araya getirerek, aralarındaki iletişimi yoğunlaştırabilmesidir. Diğer medya araçlarının birçoğunda olduğu gibi mesajı tek taraflı iletmenin aksine “karşılıklı görüşme” […]

Yayınlama: 18.06.2021
A+
A-

Sosyal medyanın dikkat çeken bir yönü de, bu kadar kısa süre içerisinde, ekonomik, psikolojik, sosyal, kültürel ve siyasal bir güç olarak birey ve kitleleri etkilemesi ve onları çeşitli konularda harekete geçirebilmesi, farklı mekânlardaki insanları ve kitleleri bir araya getirerek, aralarındaki iletişimi yoğunlaştırabilmesidir. Diğer medya araçlarının birçoğunda olduğu gibi mesajı tek taraflı iletmenin aksine “karşılıklı görüşme” sayesinde aktarım ve paylaşım mümkün olan en üst düzeyde gerçekleştirilebilmektedir. Bu türden iletişim networkuna sahip olması, sosyal medyanın yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayan önemli bir etkendir.

2006 yılının Haziran ayından itibaren faaliyete başlayan Twitter ağı, 140 karaktere kadar kısa bilgilerin paylaşıldığı “tweet”lerden oluşan bir sosyal paylaşım sitesidir. Önceki örneklerinden farklı olarak Facebook ve Twitter, kullanıcılarına mesajlaşma ve tanışma imkânı sağlayan web siteleri olmanın haricinde, organize olmayı, bilgi ve fikir paylaşmayı, inançlar, düşünceler etrafında gruplaşmayı sağlayan sosyalleşme platformları olmuştur. Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal paylaşım ağları milyonlarca insanı toplayarak yeni bir kamusal alan sağlarken, muhalif seslerin de yükseldiği yeni alanlar yaratmışlardır. Bu, kimi zaman siyasi iktidara sesini duyurmak için, kimi zaman kendi örgütlenmesini sağlamak için olmaktadır.

Sosyal medya olarak tanımlanan dünya Twitter, Facebook ve YouTube’tan ibaret değildir. Facebook, Twitter ve YouTube dünya genelinde dijital aktivizmin en fazla kullandığı sosyal medya platformları olsa da, fotoğraflar, videolar, bloglar, hatta google aramaları da sosyal medyanın bir parçası olarak nitelendirilebilir. Sosyal ağlara ek olarak internet üzerinden, e-posta veya sosyal ağlar vasıtasıyla daha önceden belirlenen yer ve zamanda, amacı genelde eğlence olan bir eylemi gerçekleştirdikten sonra dağılmak esasına dayanan Flash mob eylemleri de bir tür sosyal medya uygulamasıdır.

Günümüzde sosyal ağlar temsili demokrasiden, katılımcı demokrasiye geçişte birincil role sahiptir ve her geçen gün yeni fikirler için yeni yollar açarak, bireylere kendilerini özgürce ifade etme imkânı sağlamaktadır.

Sonuç olarak da;

Dünya, son çeyrek asırdır artan bir şekilde yeni iletişim araçları ve teknolojileri hakkında konuşmakta ve onlar üzerine araştırmalar geliştirmektedir. Özellikle sosyal medya, araştırılması ve üzerinde durulması gereken bir konu olarak dikkat çekmektedir. Şüphesiz 21. Yüzyıl, yeni sosyal hareketlerin yoğun olarak görüleceği bir çağ olacaktır ve sosyal medya ile yeni sosyal hareketler üzerine birçok teorik ve uygulamaya dayalı çalışmalar gerçekleştirilecektir. Teknolojinin, sürekli artarak günlük yaşamın içerisinde daha görünür hale gelmesiyle yeni bir kültür yaratılmış, bu durum toplum içerisinde daha fazla bireyin etkileşimini gerekli kılmıştır. Son zamanlarda, internetin toplumsal hareketler tarafından kullanımıyla ilgili iki farklı yaklaşım ön plana çıkmaktadır. İnternet ekseninde gelişim gösteren yeni iletişim teknolojilerinin ekonomik, sosyal ve kültürel dünyada devrim niteliğinde değişimlere sebep olduğunu öne süren yaklaşımın karşısında; internetin, neo-liberal politikaların yeni bir sömürü aracı olduğunu, iktidar odakları tarafından kontrol amaçlı kullanıldığını ileri süren yaklaşım dikkat çekmektedir. Bu iki yaklaşımın da kabul ettiği nokta; sosyal medyanın sahip olduğu gücün, konu sınırlaması olmaksızın herhangi bir konuda dile getirilen bir tepkinin, birçok kişiye ve kitleye ulaşılarak ortak bir tepkiye dönüşmesi açısından önemli olduğudur.

Günümüzün alternatif medyası sosyal medyanın hızlı bir biçimde aynı meydanlarda toplanılmasına imkân sunabilme özelliği de bireyler ve gruplar tarafından güçlü bir örgütlenme aracı olarak kullanılmaya devam edileceğinin açık bir göstergesidir.

KAYNAKÇA

Banko, M., Babaoğlan, A.R. (2013). Gezi Parkı Sürecine Dijital Vatandaşın Etkisi (e-kitap).

Erişim: http://www.geziparkikitabi.com/ekitap/GeziParkiKitabi.pdf

Çaycı, B., Karagülle, A. (2014). “Mobil İletişim Teknolojileriyle Değişen Örgütlenme

Biçimleri: Ağlarda Örgütlenen Toplumsal Hareketler”. Yaşar Üniversitesi Dergisi, Cilt

9, Sayı 36 (6261 – 6380).

Çoban, B. (2009). “Toplumsal Hareketler ve Radikal Medya”

Erişim:http://www.academia.edu/920736/Toplumsal_Hareketler_ve_Radikal_Medya

Demiroğlu, E. (2014). “Yeni Toplumsal Hareketler: Bir Literatür Taraması”. Siyasal Bilimler

Dergisi, Cilt 2, Sayı 1. (133-144).

Ertem, C., Uçkan, Ö. (2011). “Wikileaks Yeni Dünya Düzenine Hoş Geldiniz”. Etkileşim

Yayınları, İstanbul.

Hürriyet Gündem “Duran Adam dış basında” http://www.hurriyet.com.tr/gundem/duranadam-dis-basinda-23545761 Erişim Tarihi: 20.06.2013

Kırık, A. , Özcan A. (2014). “Bir Dijital Aktivizm Örneği Olarak Akıllı Ağ Çeteleri

(SmartMobs)”. Online Academic Journal of Information Technology, Cilt 5, Sayı 14

(62-78).

Melucci A (1985). “The Symbolic Challenge of Contemporary Movements. Social

Research”. 52(4), (789-816)

Özen, H. (2015). “Meydan Hareketleri ve ‘Eski’ ve ‘Yeni’ Toplumsal Hareketler”. Mülkiye

Dergisi, Cilt 2, Sayı 39 (11-40).

Somma, N. M. (2012). The Chilean student movement of 2011-2012:

Challenging the marketization of education. Interface: a journal for and about

social movements.

Ünlü Gök, S. (2014). “Politikayı Deneyimleyen Bir Toplumsal Hareket Olarak Gezi

Direnişi”. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1(75-92).

Türkoğlu, T. (2010). Dijital Kültür, Beyaz Yayınları, İstanbul.

Yazarın Son Yazıları
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.