ANAVRİZMALAR 3

Yönetim yani beyin anavrizmaları içinde en tehlikeli olanı belki de artık müdahale bile edilemeyecek yerlerde zuhur eden anavrizmalardır. İnsanın bilgilerinin toplandığı bu bilgileri değerlendirdiği, sebepleri ve sonuçları araştırdığı kararlar alarak neticelendirdiği yerdir beyin. Sistem için bu zorunlulukların meydana geldiği yer elbette idare yetkisinin sahibi olan iktidardır. Hangi sistem olursa olsun. Demokrasi otokrasi teokrasi saltanat veya […]

Yayınlama: 12.06.2017
A+
A-

Yönetim yani beyin anavrizmaları içinde en tehlikeli olanı belki de artık müdahale bile edilemeyecek yerlerde zuhur eden anavrizmalardır. İnsanın bilgilerinin toplandığı bu bilgileri değerlendirdiği, sebepleri ve sonuçları araştırdığı kararlar alarak neticelendirdiği yerdir beyin. Sistem için bu zorunlulukların meydana geldiği yer elbette idare yetkisinin sahibi olan iktidardır.Hangi sistem olursa olsun. Demokrasi otokrasi teokrasi saltanat veya monarşi. Bütün siyasi sistemlerin ve Kapitalizm Sosyalizm Komünizm gibi ekonomik sistemlerin hepsinin sosyal beynidir iktidar. İşte iktidarın muktedir olmasını sağlayan ana merkezde meydana gelecek bir anavrizma müdahalesi en zor olanı en kritik olanıdır.Bütün iktidarlarda iktidarın muktedir olmasını sağlayan bir lider ve etrafında sorumluluk sahibi yetkili insanlar vardır. Sorumluluk sahibi yetkililer kendi kararlarını vermeden evvel liderin kararları ve gösterdiği yolu takip ederler. Bu gösterilmiş yolda ilerlemek ve neticeler kesinlikle iki unsura bağlıdır. Birincisi liderin doğru yolu göstermiş olması ve ikincisi yetkilinin gösterilen yolu kavrayacak ve ilerleyecek vasıflara sahip olması ile alakalıdır.Eğer lider doğru yolu gösterememişse yetkilinin lidere bağlı uygulamaları Yada alınan kararı anlayamayan veya yanlış anlayan, anladıklarını uygulamaya geçiremeyen yetkilinin yürüttüğü işlemler sosyolojik alanda farklı kaosların oluşmasına sebep olacaktır. Her kasun sonucunda gerçekleşen kuantumdan etkilenen ve kelebek etkisi ile tetiklediği diğer sosyal olaylar gelişecektir. Bu kuantumların oluşturduğu kelebek etkisi eğer bilinen ve yönlendirilebilen sosyolojik gelişmeler oluşturmazsa mutlaka beyin damarları öncesi hasarlara sebebiyet verecektir. Damar çeperlerinde oluşan hasar zaman içinde uygulamalarda yaşanacak değişim ve akıllı kaos takipçileri tarafından onaralımazsa sonuçta mutlaka anavrizmalara sebep olacaktır.

Ancak ülkemizde akıllı kaos takipçileri olmadığı gibi olsa bile liderin hükümleri veya hükümleri dışında gelişen olaylara müdahil olabilmeleri neredeyse imkansızdır. Yapabilecekleri en iyi şey toplumun algı yetisini etkileyerek algı operasyonları üretmek olacaktır. İktidarın çıkarlarını korumak, lideri suçlamalardan uzak tutmak açısından, mutlaka oluşturulan Netokrasi sayesinde kamu; istedikleri bilgilendirmeler ve bilgilerin çarpıtılarak oluşturacağı zihin operasyonlarını yürütmek; oluşan kelebek etkisini yönlendirmekten daha kolay olmuştur.Bu konuda son derece başarılı bir ekibin sürekli görev başında ve sürekli aktif olduğunu kimse “zaten” bilmese bile aklen bilmektedir. İşte gerçek anavrizma budur. Bu müdahale edilemeyecek doğrudan cerrahi müdahale gerektiren anavrizmadır. Bünyenin sağlık durumu, organın yapısı doğru tetkik edilerek gerçekleşecek acil bir müdahale belki oluşan bu kritik ve ölümcül anavrizmayı tedavi etmeye sebep olacaktır.Konuya başlarken oluşturulamamış aristokrasiden bahsetmiştik. Aslında sürekli eleştirilen aristokrasi, son derece önemli bir görev üslenmektedir. Üstelik bu onun verilen, üzerine yüklenen bir sorumluluğu değildir. Bu görev onun hayat sebebidir. Bütün varlığını devlete bağlayan bu sınıfın devlet olmazsa olmayacak olması, oluşan sosyal tepkimelere veya anavrizmal kanamalara karşı sübab görevi yapması, yaşanan sallantılarda amortisör görevi yapması onun omuzlarına yüklenen doğal bir görevdir. Ülkemizde devletin çıkarlarını düşünecek sosyal süspansiyonların olmaması sosyolojik yapımızdaki en tehlikeli yerdir. Bütün akımlar ve etkilemelere açıktır.Toplumlar mücadelesinde yaşanan gelişmeler rekabetin artık etkin zihin operasyonları ile başlatıldığını, hibrit savaşlarla neticeye gittiğini göstermiştir. Rakip toplumların yaptığı zihin saldırılarında yaşadıklarımız bir kalkana sahip olmadığımızı göstermiştir. Toplumsal anlamda bu görevin aristokrasinin görevi olması gerekmektedir. Çünkü sosyolojik gelişmelerin oluşturacağı tsunamilerin devlete vereceği zarara karşı sigorta görevi yapacak olan aristokrasi sivil kalkandır. Bu onun yaşam sebebidir.Türkiye 2002 yılında yaşanan gelişmelerde aristokrasinin oluşturulması çabalarının ürettiği burjuva kapitalistlerini temizlemek için yürüttüğü operasyon, belki memleketin üzerindeki asalakları temizlemiş gözükmektedir. Oysa yok ettiğimiz burjuvazi kesimi zorunlu olarak, sahip oldukları konum gereği aristokratların sorumluluğu ile görevlendirmiş olacaktı. Ancak bu konuma sahip olamayan, ikincil olarak kalmış, alt sınıf kapitalistlerinin, aç gözlü baskısı bu operasyonun son derece sağlıksız şekillenmesinin sebebi olurken yok ettikleri yada uzaklaştırdıkları burjuvanın özelliklerini taşıyan, onların yerine geçecek asalete sahip birilerini bulamamıştırMustafa Kemal zamanında başlatılan yüz aile operasyonu ile kaçan sürülen ama neticede yok olan aristokrasinin inşası çabaları, devletin başında çok kısa süre kalması ve yerine geçenlerin istismarı yüzünden istemeden burjuvanın oluşmasında önemli pay sahibi olmuştu. Ancak buna rağmen o aileler belirli bir asalet kazanmış ve devletin bekası ile kendi bekalarını bir arada gelişmekte görmüştür. Bu yüzdende istek dışında ilk amaca yönelik gelişme gerçekleşmiştir.Sosyolojik olarak ünik olan bu durum yaşanan gelişmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Varlıkları ile verdikleri rahatsızlıkları değerlendirirken oluşturdukları sinerji ile ne kadar önemli hizmet verdiklerini göremedik. İçimizden her birimizin bu aileler hakkında söyleyecek ve eleştirecek binlerce sebebi olabilir. Neticede halk ile devletin arasında kalan ve devletin varlığını kendi varlığı olarak gören, aç gözlerini doyurmuş ve kazanılmış asaletleri ile bu insanlar aristokrasinin görevini yapıyor, memleketin en çok ihtiyaç duyduğu süspansiyon ve kalkan görevini görüyorlardı.Yönetimin ve yönetimin altında gerçekleşen sorumlu yetkililerin verdiği her kararın neticesine bakarak iyi yönetimin oluşturduğu standart sürdürülürlük kötü yönetimlerin aldığı iyi bile olan karların oluşturduğu tıkanıklıklar, çözümsüzlükler beyin anavrizmalarını anlamakta elimizdeki en önemli teşhis raporudur. Beyin anavrizmalarının sonuçları çok etkendir. Çok boyutludur. İlerleyen zamanımız içinde bu konuyu daha da açarak devam edeceğiz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.